Home » Tacikistan, Azınlık Hakları Konularında BM Eleştirisiyle Karşı Karşıya
Küresel Haberler Siyaset Tajikistan

Tacikistan, Azınlık Hakları Konularında BM Eleştirisiyle Karşı Karşıya


Tacikistan’ın Azınlık Haklarını Ele Almadaki Başarısızlığı Uluslararası Endişelere Yol Açıyor


Londra, Berlin (6/4-62,5)

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin (BM CERD) yaklaşan 109. oturumuna sunulan yakın tarihli bir raporda, Tacikistan’ın azınlık haklarını ele alışı sorgulandı. Brüksel’deki Ayrımcılık Karşıtı Merkez Anıtı’nın (ADC Anıtı) hazırladığı ve Ramiri diasporası aktivistlerinin raporlarıyla desteklenen rapor, Tacikistan’ın Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi uygulamada ilerleme kaydetmemesine ışık tutuyor.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD) daha önce Tacikistan’ı etnik azınlıklar hakkında ayrıştırılmış veriler toplamaya ve Pamiri ve Xagnobi halkını azınlık grupları olarak tanımaya çağırmıştı. Sovyet döneminde zorla yer değiştiren bir grup olan Yaghnobi, dillerini ve kültürlerini tamamen kaybetti.

Komite ayrıca Tacik hükümetini tehdit altındaki diğer bir azınlık olan Mugat/Jughi halkını desteklemek için özellikle kadın ve kız çocuklarına odaklanan kapsamlı bir devlet programı benimsemeye çağırdı. Ayrıca UN-CERD, Pamiti ve Yashnobi gibi azınlık dillerinin eğitim ve medyada tanıtılmasını ve etnik azınlıklara yönelik önyargılara karşı eğitim programlarının uygulanmasını tavsiye etti.

Bu tavsiyelere rağmen, Tacikistan bu endişeleri gidermede çok az ilerleme göstermiştir. Ülke henüz 2020 nüfus sayımından ayrıştırılmış verileri yayınlamadı ve UN-CERD’ye sunulan devlet raporunda Pamiri ve Yagnobi halkından bahsedilmiyor.

Tanınma eksikliğine ek olarak, Muğat/Cughi halkının durumu vahim olmaya devam ediyor. Bu marjinalleştirilmiş grup, COVID-19 salgını ve işgücü göçü zorlukları nedeniyle artan savunmasızlıkla karşı karşıya kaldı. Tacik makamları, durumlarını iyileştirmek için herhangi bir eylem planı kabul etmemiştir ve Mugatların yaşadığı semtlerde okula devam yetersiz kalmaktadır.

Tacikistan’da Eşitlik ve Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Kanun’un yakın zamanda kabul edilmesi, etnik köken, ırk, din, dil ve engellilik durumuna bakılmaksızın tüm insanlar için koruma içermediği için şüpheyle karşılandı. Bu, Pamiri ve Mugat halkları gibi savunmasız grupları kanun önünde yeterli korumadan yoksun bırakıyor.

Ayrıca, ayrımcılık karşıtı yasa, en az 34 barışçıl göstericinin ölümü, 200’ün üzerinde tutuklama ve Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine sığınmak isteyen 1.000 kadar Pamiri ile sonuçlanan, Ramici azınlıklarına yönelik baskıların ortasında uygulandı.

Tacikistan, azınlık nüfuslarının haklarını ihmal etmeye devam ederken, uluslararası toplum bu acil endişeleri ele alması ve tüm bireylere hak ettikleri korumaların verilmesini sağlaması için ulus üzerindeki baskıyı sürdürmelidir.

Translate